Samen zijn wij Jij&Co

Jij&Co is een coöperatie – een rechtspersoon georganiseerd als een vereniging. Alle leden zijn zzp’ers en werken samen aan zorgverlening van de hoogste kwaliteit. Jij&Co vormt een heel groot netwerk in de jeugdzorg. In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een volwassen coöperatie van 100+ leden. Individueel of samen bieden zij jeugdzorg aan jeugdigen en gezinnen in meer dan 40 gemeenten in Noord-Holland.

Sluit je aan

Wees welkom

bij Jij&Co

Jij&Co staat open voor samenwerkingen in de jeugdzorg. Bij onze coöperatie werken alle leden zelfstandig samen, bijvoorbeeld bij de hulpverlening aan een gezin waarbij verschillende expertises noodzakelijk zijn. De coöperatie zorgt dan voor een coördinator (regiebehandelaar) van de hulpverlening zodat de cliënt of verwijzer maar één aanspreekpunt heeft. 

Leden van Jij&Co hebben meer tijd voor zorg en kunnen daarom nog beter hun werk doen. De leden zijn gezamenlijk eigenaar en hebben stemrecht over wat er binnen de coöperatie gebeurt. Door je in een coöperatie te verenigen ben je als zorgprofessional interessanter voor (grotere) opdrachten in de jeugdzorg. Je profiteert van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop of marketing of vervanging bij vakanties en/of ziekte. Ben je een zorgprofessional die als zzp’er werkt en heb je interesse in een lidmaatschap?

Alle voordelen van een lidmaatschap

Wat levert het lidmaatschap jou op? Dat is belangrijk te weten, dat begrijpen we. Hieronder een opsomming van wat onze Coöperatie jou o.a. te bieden heeft.

 

  1. Inkoop en aanbestedingen met gemeenten
  2. Gebruik van netwerkverwijzers
  3. ISO-certificering en in- en externe audits
  4. Profilering op de website van Jij&Co 
  5. Belangenbehartiging richting gemeenten, verwijzers, beroepsverenigingen
  6. Bemiddeling/ondersteuning bij klachten
  7. Toegang tot uitgebreid netwerk van jeugdzorgprofessionals en andere aanbieders in de jeugdzorg

 

 

 

 

 

 

 

De organen van Jij&Co

Natuurlijk draait een organisatie niet zonder een zekere achterban. Om de cooperatie te versterken is dit het team dat alles draaiende houdt.

Bekijk organigram voor governance

Samen bouwen

Samenwerken als zorgprofessional en met elkaar werken aan hoge kwaliteit van de zorgverlening vormen de basis. Samen vormen wij met Jij&Co een heel groot netwerk in de Jeugdzorg. In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een volwassen coöperatie van meer dan 100 leden, die zorg bieden aan jeugdigen en gezinnen in meer dan 40 gemeenten in Noord-Holland. Soms kun je ook in andere provincies aan de slag.

Behartigen van gemeenschappelijke belangen en collectieve inkoop

De coöperatie sluit, meestal via aanbestedingen, contracten af met de gemeenten zodat jij de jeugdhulp kan bieden die door de cliënten of verwijzers gevraagd wordt. Het lidmaatschap biedt jou ook meer tijd om de gecontracteerde zorg te leveren. Want wij nemen het grootste deel van jouw administratie uit handen.

Gaan voor kwaliteit

Samen hebben we oog voor kwaliteit en houden we elkaar scherp door themabijeenkomsten, audits en intervisie. De coöperatie ziet toe op ieders kwaliteit zodat we met elkaar het verschil maken naar jeugdigen en hun ouders. We zijn gecertificeerd en geloven in soepele processen die jou ondersteunen als zzp’er en professional. En die (h)erkend worden door opdrachtgevende gemeenten en verwijzers als huisartsen en gecertificeerde instellingen.

Wat vraagt
de coöperatie
van jou?

Met het lidmaatschap komen vele voordelen. Bij onze coöperatie verwachten we ook wat van onze leden. Ieders inzet en betrokkenheid van de verdere ontwikkeling van de coöperatie is van groot belang.

Commissies

De coöperatie telt verschillende commissies waarin de leden samenwerken – zoals de Kwaliteitscommissie, Nieuwe ledencommissie, Opleidingscommissie, Communicatiecommissie en meer. Bovendien worden er soms ad hoc commissies gevormd, bijvoorbeeld om input te leveren voor een belangrijke aanbesteding. Voor inzet in een commissie is er een jaarlijks vast te stellen vergoeding. We hebben ook een Coöperatieraad. Deze raad bestaat uit leden en externen die het bestuur van de coöperatie gevraagd en ongevraagd adviseren.

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste statutair bepaalde besluitvormende orgaan in de coöperatie. Ieder lid kan in principe deelnemer worden van de ledenraad en daarmee invloed uitoefenen op de verdere ontwikkeling van de Coöperatie.

Interne en externe audits

Onze leden moeten zich toetsbaar opstellen voor zowel interne als externe audits. Ook hebben we overleg met collega’s hoog in het vaandel staan. We gaan ervan uit dat iedereen die contact zoekt of een vraag stelt, recht heeft op een antwoord of reactie.

Samen betekenen wij meer

Verenigd zijn we betekenisvoller voor cliënten, verwijzers en de maatschappij. We blijven eigenwijze, zelfstandige ondernemers, maar door onze kennis, verscheidenheid en diversiteit te bundelen werken we beter. We geven elkaar de ruimte om dat te laten zien. We zoeken elkaar op om het te versterken. Als het nodig is kleuren we buiten de lijntjes maar altijd binnen de kaders van de jeugdwet.