De Ledenraad

Jij&Co is een rechtspersoon met statuten waarin de formele afspraken zijn vastgelegd. Onze coöperatie heeft een Ledenraad, bestaande uit de hulpverleners, als belangrijkste besluitvormend orgaan. Een gekozen afvaardiging van de leden uit de regio, die o.a. goedkeuring moet geven aan het bestuursbeleid, begroting en jaarrekening. De Ledenraad benoemt de Raad van Commissarissen. De ledenraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar met de bestuurder. Het lidmaatschap van de Ledenraad is een onbezoldigde functie.

De leden van de ledenraad

Ontmoet Ber
“Met humor en bevlogenheid, sta ik mijn stevig in mijn schoenen en laat ik mij niet snel uit het veld...”
Ontmoet Rick
“Mijn naam is Rick Nansink en ik ben Jeugdhulpverlener/coach. Ik ben gespecialiseerd in het inzett...”
Ontmoet Anne
“Hi, Ik ben Anne Adrichem en ik werk met ouders en kinderen naar een nieuwe gezonde balans, waarbij...”
Ontmoet Britta
“Ik ben Britta Berkhout maatschappelijk werker en Integratief psychotherapeut voor kinderen en volwa...”
Ontmoet Hélène
“Intensief Ambulant Behandelaar Parallel Solo Ouderschap, complexe scheiding. Crisis begeleiding”
Ontmoet Mariska
“Aanbod: gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, jongerencoaching, begeleide omgang...”
Ontmoet Diederik
“Met meer dan 16 jaar ervaring binnen de zorg en welzijn, heb ik ervaring opgedaan met het werken en ...”
Ontmoet Inge
“Ik ben Inge en ik ben orthopedagoog. Ik bied onderzoek en behandel aan kinderen die een steuntje in ...”
Ontmoet Daisy
“Wanneer opvoeden overleven wordt, is het tijd voor een hulplijn. Grandia Gezinsbegeleiding en Coac...”
Ontmoet José
“Hoi! Welkom op mijn profiel! Het lijkt mij, José, leuk om samen met jou te werken aan wat jij wilt ...”

De organen van Jij&Co

Natuurlijk draait een organisatie niet zonder een zekere achterban. Om de cooperatie te versterken is dit het team dat alles draaiende houdt.

Bekijk organigram voor governance