Kosten zorgverlening

Voor je jeugdhulp inschakelt, wil je eerst weten hoe het zit met de kosten. Snappen we helemaal. We zetten zo duidelijk voor je uiteen hoe het zit met de kosten en vergoedingen.

De kosten van jeugdhulp

In de Jeugdwet wordt bepaald dat de kosten voor de inzet van de hulp aan jouw kind in principe worden vergoed door de gemeente waar het kind het woonadres heeft en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit heet het woonplaatsbeginsel – De gemeente vergoedt de kosten op basis van bepaalde voorwaarden.

Jij&Co heeft met de meeste gemeenten in de provincie Noord-Holland een overeenkomst gesloten. Zie daarvoor het overzicht van regio’s en gemeenten, die de hulpverlening van de jeugdzorg professionals verbonden aan Jij&Co hebben ingekocht.

Vergoeding van kosten via gemeente

Onze coöperatie werkt voornamelijk in Noord-Holland – Jij&Co heeft met de meeste gemeenten in deze provincie een overeenkomst gesloten. Zie daarvoor het overzicht van regio’s en gemeenten die de hulpverlening van Jij&Co hebben ingekocht.
Wanneer je als particulier op zoek bent naar hulp voor jezelf of jouw kind dan kun je de volgende stappen volgen:

  1. Kijk in de lijst of jouw gemeente een contract heeft met Jij&Co
  2. Kies zelf met welke hulpverleners je een eerste kennismakingsgesprek wilt voeren
  3. Neem contact op met je huisarts of andere verwijzer voor een verwijsbrief voor jeugdhulp
  4. Neem contact met het Jeugdteam van jouw gemeente, bespreek de aanvraag en vraag om een beschikking zodat de hulpverlener via Jij&Co kan worden ingezet
  5. Wanneer er een jeugdbeschermer betrokken is, neem je contact op met deze persoon en bespreek je de inzet van de zelfgekozen hulpverlener