Op voordracht van de Ledencommissie besluit het Bestuur of je aan de wettelijke en statutaire vereisten voldoet om als zelfstandig werkende jeugdzorgprofessional lid te kunnen worden van Jij&Co.