Een cliënt of verwijzer maakt zelf via de matchingswebsite een keuze met welke hulpverlener contact wordt opgenomen. Jij bent vrij om een afspraak te maken en te bepalen of jouw deskundigheid past bij de hulpvraag van de cliënt.