Het is afhankelijk of de verwijzing voortkomt op grond van het gedwongen of het vrijwillige kader. In het gedwongen kader bepaalt de verwijzer (soms in samenwerking met de ouder(s) en/of andere belangrijke personen rondom je kind) de doelen. In het vrijwillig kader worden deze in samenspraak tussen ouder, kind, verwijzer en hulpverlener opgesteld.