De individuele hulp aan het kind staat centraal. De verwijzing in verband met de hulpvraag bepaalt deels welke hulp er wordt ingezet. Nadat vastgesteld is welke hulp wordt ingezet, kan de hulpverlener soms ook met het netwerk – het systeem van mensen om het kind heen – samen aan de slag.