Individuele hulp

De individuele hulp aan het kind staat centraal. De verwijzing in verband met de hulpvraag bepaalt mede welke hulp er wordt ingezet. Nadat vastgesteld is welke hulp wordt ingezet gaat de hulpverlener indien noodzakelijk ook samen met het netwerk (het systeem) van mensen om het kind heen aan de slag.