In een verwijzing wordt aangegeven waarom je jeugdhulp nodig hebt en welke doelen je daarmee wilt bereiken.