Een verwijzing heb je nodig om op basis van de Jeugdwet de kosten van de jeugdhulp vergoed te krijgen.