=Het is belangrijk dat een professional voldoende tijd heeft om je te kunnen helpen. Als die tijd er niet of onvoldoende is dan is het beter om een andere professional te kiezen. Of en op welke termijn een professional beschikbaar is, bepaalt hij/zij zelf.