Waar dat noodzakelijk is en in overleg met cliënten, verwijzers, gemeenten en andere hulpverleners zoek je de samenwerking op al dan niet begeleidt door een regiebehandelaar.