De professionals die lid zijn van Jij&Co Jeugdzorg zijn allen ervaren, goed opgeleide en geregistreerde hulpverleners in de jeugdzorg. Jij&Co moet vanuit de voorwaarden van de gemeente waarmee wij gecontracteerd zijn de gegevens van de professionals goed bijhouden. Zo controleren zij de diploma’s, de beroepsregistratie, de VOG (verklaring omtrent gedrag), etc. Je mag ervan uitgaan dat de professional waarmee je gaat samenwerken over de juiste papieren beschikt en vakbekwaam zijn.