Het is niet gelukt (eventueel na bemiddeling door het bestuur) jouw onvrede weg te nemen. Je kan dan de hulp inroepen van de klachtbemiddelaar die verbonden is aan de verplichte klachteninstantie waarbij de hulpverlener is aangesloten. Informeer bij de hulpverlener of bij het bestuur bij welke klachtenregeling de hulpverlener is aangesloten. bestuur@jijencojeugdzorg.nl