De inzet van de jeugdhulpverlener wordt na verwijzing en goedkeuring door de gemeente vergoed door de gemeente waar je kind ingeschreven staat. In de Jeugdwet staat dat die gemeente hiervoor verantwoordelijk is. Mocht de gemeente de jeugdhulp niet willen betalen, dan kan je ook zelf de kosten voor je rekening nemen. Overleg met ons wat de mogelijkheden zijn. We zijn er voor jou.