Jij&Co is een ledenorganisatie van zelfstandig werkende jeugdzorgprofessionals. Aanmelden als lid kan via het bestuur. Bestuur@jijencojeugdzorg.nl