Er zijn drie manieren om specialistische jeugdhulp via Jij&Co voor je kind te krijgen:

  1. Via de gemeente
    Na een verwijzing door het jeugdteam van de gemeente waar je kind staat ingeschreven.
  2. Via de huisarts of kinderarts
    Ga in gesprek met jouw huisarts of kinderarts over de hulpvraag en voor een eventuele verwijsbrief.
  3. Via een gecertificeerde jeugdinstelling zoals de jeugdbescherming.
    Dit kan alleen als er al een jeugdbeschermer betrokken is. In andere gevallen, bijvoorbeeld als je je direct bij ons meldt, verwijzen wij je door naar de gemeente of huisarts.